Starta en kennel eller hunduppfödning

Om man gillar hundar är det inte alls ovanligt att man vill arbeta inom just området hund. Många startar därför upp kennel eller hunduppfödning. I de allra flesta fall har man inte sin kennel eller uppfödning som heltidsarbete. Det finns nämligen oftast inte tillräckligt med pengar att tjäna på det. Men det kan vara en bra inkomst vid sidan av ett annat arbete. Men hur är det egentligen att driva en uppfödning eller kennel?

Lämplig plats att vara på

För det första måste man se till att man har en bra plats att hålla till på. Vissa väljer att bygga upp ett större hundstall för sin uppfödning, andra har den i hemmet. För att hemmet ska vara en passad plats för en hunduppfödning måste det vara tillräckligt stort. Om något händer måste man kunna skilja hundarna åt. Man måste också se till att det går att göra ordentligt rent om det skulle råka komma in en smitta eller liknande i uppfödningen.

Pengar och ekonomi

När man ska starta upp en hunduppfödning eller kennel går det åt en hel del pengar. Då kan det vara klokt att ta ett företagslån genom till exempel Qred för att täcka upp för alla kostnader fram tills dess att kenneln börjar gå med vinst. Det kostar pengar både att köpa hundar, att ordna med lokaler och med veterinärbesök.

När kenneln sedan är i gång kan man tjäna en del på att sälja valpar. Man bör dock tänka på att det också kostar en del att driva kenneln eller uppfödningen. Hundarna ska försäkras, de ska veterinärbesiktigas, märkas och mycket annat. Dessutom ska man köpa in hundfoder, leksaker och se till att andra löpande kostnader som el och vatten betalas.

Välja rätt hundar

När man ska föda upp hundar för att sälja valpar måste man se till att valparnas föräldrar är lämpliga. Hundarna får till exempel inte ha visat aggressivitet, eller ha några sjukdomar som kan riskera att gå i arv till valparna. En seriös uppfödare ser till att granska hundarna noga innan det avlas på dem, och det gäller inte bara den närmaste generationen. Om det visar sig att man avlar på olämpliga hundar kan Länsstyrelsen gå in och ge djurförbud med mera.

Vilka krav ställs?

Det ställs en hel del krav på kennlar och hunduppfödare. Det kan ofta hända att kommunens inspektör för hälsoskydd gör besök och representanter från länsstyrelsen kan också vilja se hur uppfödningen ser ut och bedrivs. Det gäller att ha koll på alla de krav som ställs på hunduppfödaren. Det finns en hel del att läsa på jordbruksverkets sida om tillstånd för verksamhet med hundar och även om inte alla regler kan tillämpas på alla uppfödningar ska merparten av dem trots allt följas.